Openbaar Ministerie

Partner van Roeibaan.com

Het OM doet onderzoek naar strafbare feiten en beslist of een verdachte voor de rechter moet komen. Bij het OM werken officieren van justitie, advocaten generaal, procureurs-generaal en ondersteunende medewerkers Openbaar Ministerie (OM) bepaalt wie voor de Onafhankelijk ambtsdrager die op grond van wettelijke bepalingen recht spreekt rechter moet verschijnen en voor welk strafbaar feit. Het is de enige instantie die kan besluiten een persoon te vervolgen. Het werkterrein van het OM is het strafrecht. Het OM bemoeit zich dus niet met ontslagkwesties of met buren die ruziën om een overhangende boomtak. Zij moeten naar de burgerrechter om hun geschil te beslechten. Het OM komt pas in beeld als iemand een strafbaar feit begaat.

Bij het OM werken ongeveer 5000 mensen. Officieren van justitie, assistent-officieren en advocaten-generaal geven leiding aan het strafrechtelijk onderzoek en werken daarbij nauw samen met de politie en andere ketenpartners. Naast officieren en advocaten-generaal werken er bij het OM ook mensen met een administratieve functie, beleidsmedewerkers, juridische specialisten, HRM-adviseurs, communicatieadviseurs, informatiespecialisten en bijvoorbeeld IT’ers.

Stichting Roeibaan heeft een partnerschap met het Functioneel Parket Rotterdam. Het Functioneel Parket van het OM is verantwoordelijk voor de opsporing en vervolging van criminaliteit op het gebied van milieu, economie en fraude. Het Functioneel Parket is een specialistisch, landelijk opererend onderdeel van het OM doet onderzoek naar strafbare feiten en beslist of een verdachte voor de rechter moet komen. Bij het OM werken officieren van justitie, advocaten generaal, procureurs-generaal en ondersteunende medewerkers.

Meer info op www.om.nl/werk-stage